Lūgšanu grupa “Mātes un tēvi lūdzas par bērniem”

Līvānu Romas katoļu baznīcas draudzes mājā māsa Emanuēla jau otro sezonu vada lūgšanu grupas tikšanās “Mātes un tēvi lūdzas par bērniem”. Lūgšanu grupa draudzes mājā pulcējas ceturtdienās plkst.18.30.

Ikviens ir aicināts pievienoties kopīgai lūgšanai, sarunām par ģimenes un bērnu audzināšanas jautājumiem, pieredzes stāstiem. Grupā gaidām gan bērnu vecākus, gan krustvecākus, vecvecākus un ikvienu, kas vēlas kopīgi aizlūgt par mūsu jauno paaudzi.

Nākamā tikšanās 23. un 30.novembrī.


Svēto rakstu pulciņš

Ja vēlaties papildināt savas zināšanas par Svētajiem Rakstiem, saskatīt Dieva Vārda iedarbību savā ikdienas dzīvē, iesākt vai padziļināt savu lūgšanas dzīvi aicinām iesaitīties Svēto Rakstu pulciņā.  Kopīgi lasīsim sv. Marka Evaņģēlija fragmentus, lūgsimies, pārrunāsim Svēto Rakstu tekstus, klausīsimies īsas lekcijas, uzdosim jautājumus un saņemsim atbildes. Šomēnes tikšanās notiks otrdienās – 21. un 28. novembrī plkst.18.30
Atjaunots un iesvētīts Līvānu novada Turku pagasta  Kalnapurva krucifikss.


Krucifiksi ir katoliskās zemes tēlaini simboli, kas rotā lauku ainavu. Vecākās paaudzes iedzīvotājiem šis simbols ir emocionāli svarīgs, jaunākajiem – tā ir vēsture, šīs vēstures nodošana nākamajām paaudzēm, tā ir saikne ar dzimto vietu, pagastu, novadu. Katrā Latgales ciemā jeb sādžā kādreiz atradās vismaz viens vai pat divi krucifiksi. 

Tās ir mazas svētvietas ceļa malā, kurās Latgalē tradicionāli cilvēki pulcējas maija dziedājumos un lūgšanās. Krucifiksi ir koktēlniecības pieminekļi, kas veido raksturīgo Latgales ainavu. 

Līvānu novada Turku pagasta Kalnapurva iniciatīvas grupa, izmantojot Līvānu domes atbalstu mazo grantu projektiem,  atjaunoja  krucifiksu Turku pagasta Kalanapurva ciemā tā vēsturiskajā vietā . Kalnapurva krucifikss pie Miltu mājām atradās valsts pirmās neatkarības laikā. 

Krucifiksa iesvētīšana notika š. g. 19. oktobrī plkst. 16:00. Laiks visus lutināja ar saviem saules stariem un rudenīgo siltumu.

Iesvētīšanu vadīja Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes prāvests  J. Smirnovs. 

Uz iesvētīšanu bija ieradušies Līvānu novada Turku pagasta iedzīvotāji un viesi.
Krucifiksu uzstādīja Kalnapurva iniciatīvas grupa, izmantojot Līvānu domes atbalstu mazo grantu projektiem.

Liels paldies visiem kas deva savu ieguldījumu krucifiksa uzstādīšanā. 

Kāda ainavas vieta Latvijā ir sakopta un sakārtota.


Sandra Ziemele

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .