Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Kas jāievēro baznīcās pēc mājsēdes beigām? Spied šeit! 


Baznīca ir atvērta apmeklētājiem, ievērojot zemāk minētās piesardzības prasības!

*Baznīca individuālai lūgšanai pieejama visiem, izņemot dievkalpojumu laiku. 

*Sv. Misē var ņemt dalību tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu. 

*Apmeklējot baznīcu, obligāti pareizi jālieto sejas maska un jādezinficē rokas. 

*Jāievēro vismaz 2 metru distance, 15 m2 telpas platības katrai personai. 

 Neatkarīgi no tā, vai ir sertifikāts vai nav, priesteris ir pieejams individuālām grēksūdzēm, Komūnijas pieņemšanai baznīcā un Slimnieku sakramenta dalīšanai. Tel. 26493629 pr. Jānis


Video tiešraides no


*Ludzas Romas Katoļu Draudzes,

*AGLONAS BAZILIKAS,

*Zilupes Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas, 

*Raipoles sv. Jāņa Kristītāja baznīcas,

*Liepājas sv. Jāzepa katedrāles,

*Lielvārdes Sv. Krusta Paaugstināšanas Romas katoļu baznīcas,

*Valmieras Romas katoļu baznīcas,

*Siguldas katoļu draudzes,

*Cēsu Kristus Karaļa draudzes,

*RĪGAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ROMAS KATOĻU DRAUDZES,

*Daugavpils Jēzus Sirds draudzes: Pirmdienās, otrdienās (PL, sprediķis RU), trešdienās, ceturtdienās (PL, sprediķis RU) un sestdienās plkst. 18.30. Svētdienās plkst. 12.00 un 15.00 RU,  

*Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles,

*Rīgas Kristus Karaļa draudzes,

*Jelgavas katedrāles,

*Saldus katoļu draudzes: plkst. 11.00,

*Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes,

*Ventspils sv. Krusta Romas katoļu draudzes: plkst.  9.00 (PL) un 11.00 (LV).

*pr. Ingmārs Zvirgzdiņš - "Evaņģēlijs uz krēsliņa".

* Radio Marija Latvija.

Radio tiešraides:

*Radio Marija Latvija,

*Latgales radio vai šeit.
Tā kā Baznīca tiek uzturēta pateicoties ziedojumiem, ja Jums ir iespēja, 

lūdzu atbalstiet draudzes baznīcu ar savu ziedojumu!

Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes ziedojumu konts: 

 Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze Reģ. Nr.90000504985

 Citadeles bankas kods PARX LV 22 Konta Nr. LV06PARX0012702560001 

 Paldies par ziedojumiem!

 Lai Dievs Jūs svētī!

***


 SAGATAVOŠANĀS GANDARĪŠANAS SAKRAMENTAM 

DIEVKALPOJUMI

AKTIVITĀTES

KAPUSVĒTKI 2020

KATEHISMS

KONTAKTI

FILMAS