Līvānu, Līksnas, Nīcgales un Jersikas - Madalienas Romas katoļu draudžu mājas lapa.

  Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Advents – gaidīšanas un cerības laiks.

Adventa laiks tiek saistīts ar  mieru un klusumu. Četru nedēļu laikā ticīgie tiek aicināti pārdomām, izvērtēt savu dzīvi un gatavoties Jēzus Kristus Dzimšanas svētkiem.

Adventa laiks (tulkojumā no latīņu valodas „adventus” nozīmē „atnākšana”) ir četru nedēļu ilgs Kristus gaidīšanas laiks. Adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā. 


1.Adventa svētdiena: Pestīšana ir tuvu! Pravietis Isaja aicina atstāt pasaules tumsību un „staigāt Dieva gaismā”. Pasaule ir ieslīgusi pašapmierinātībā un iemigusi, tāpēc ir jāatmostas. Tā ir sagatavošanās garīgai cīņai. 

2. Adventa svētdiena: Sagatavojiet Kungam ceļu! Vecās un Jaunās derības pravietis Jānis Kristītājs aicina uz atgriešanos un grēku nožēlu. 

3. Adventa svētdiena: Gaudete – priecājieties! Prieks ir Svētā Gara klātbūtnes auglis. Prieks ir zīme, ka cilvēks apzinās savu piederību Dievam. 

4. Adventa svētdiena: Ak, Pestītāj, atver debesis! Advents un Ziemassvētku laiks mudina uz Vissvētākās Jaunavas Marijas godināšanu. Viņa ir Kunga pravietiskā zīme, ko Viņš caur pravieša Isaja muti pasludina cilvēcei: "Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārds būs Emanuēls."


------------------------------------------------------------------------


Cienījamie labas gribas cilvēki Līksnas draudzē, Latvijā un svešatnē!  

Ik pa brīdim Latvijas sabiedrībā izskan sauciens pēc palīdzības, kad kāds ir smagi saslimis, nonācis trūkumā vai piedzīvojis nelaimi. Līdzcilvēku mīlestība un atsaucība šādos gadījumos ir necerēti liela. Tā ļauj notikt brīnumiem un pierāda to, ka uz zemes mīt Ticība, Cerība un Mīlestība. Šoreiz neatliekama palīdzība ir nepieciešama mūsu skaistajai Līksnas baznīcai. Ir pagājuši vairāk kā 100 gadi kopš tās celtniecības un laiks neglābjami ir darījis savu - caurumotā jumta seguma dēļ nesošās konstrukcijas ir stipri bojātas. Būvinženieri situāciju atzīst par kritisku. Veiktie jumta seguma “lāpīšanas ” darbi nedod vēlamo rezultātu, jo, remontējot atsevišķus segmentus, rodas arvien jauni caurumi skārdā. Ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansiālu atbalstu (5000 EUR) ir izstrādāts būvprojekts jumta konstrukciju stiprināšanai un jumta seguma nomaiņai. Diemžēl Līksnas draudzes biedrības LEADER programmā divreiz iesniegtais projekts līdzekļu piesaistei netika atbalstīts. Baznīcas galvenās jumta daļas nomaiņai ir nepieciešami 165 442 EUR, bet apsīdas jumta un fasādes apdares detaļu nomaiņai 110953 EUR.Tā, protams, ir ļoti liela naudas summa un Līksnas draudze bez līdzcilvēku palīdzības to nespēs savākt, jo draudzes locekļu skaits pēdējos gados ir ievērojami samazinājies. Tādēļ šodien vēršamies ar lūgumu ziedot pie visiem labas gribas cilvēkiem. Pie tiem, kuri dzimuši un auguši Līksnas draudzē, kuri kristīti un laulāti Līksnas baznīcā, saņēmuši pirmo Svēto Komūniju, kuru vecāki un vecvecāki , brāļi un māsas, radi un draugi joprojām dzīvo Līksnā, kuru tuvinieki guldīti draudzes kapos, kuri ir apmeklējuši Dievnamu kā svētceļnieki un tūristi un pie tiem, kuri zina, ka dot ir daudz vieglāk nekā lūgt. Visi kopā mēs varam daudz paveikt. Liels paldies visiem, kuri pirms dažiem gadiem saziedoja līdzekļus baznīcas torņu atjaunošanai, paldies tiem, kuri pēc savām iespējām ziedo katrā svētdienas dievkalpojumā! Cienījamie līksnieši, gan pagasta ļaudis, gan visi tie, kurus liktenis aizvedis citviet Latvijā un pasaulē! Šobrīd Dievnams uzrunā katru no mums nepalikt vienaldzīgiem un ar saviem ziedojumiem iesaistīties baznīcas saglabāšanā. Atsaucoties draudzes aicinājumam, būsim droši par to, ka labais darbs tiks atalgots un vēl daudzas ticīgo paaudzes Līksnas baznīcā lūgs Dievu par tiem, kas cēluši un uzturējuši skaisto arhitektūras pērli – Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcu. 

Draudzes konts: 

Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze

Reģ. Nr. 90000595486

SEB banka kods UNLALV2X

Konta Nr. LV31UNLA0050005135570

ar norādi "ziedojums baznīcas jumta remontam"

Paldies par ziedojumiem.

 Lai Dievs Jūs svētī! Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .