Dievkalpojumu kārtība

Līvānu baznīcā: 

 Svētdienās Sv. Mise plkst. 11.30

Darba dienās Sv. Mise: pirmdien, trešdien, piektdien un sestdien: plkst. 9.00 

otrdien un ceturtdien plkst. 18.00


      

26.11. -  Kristus Karaļa svētki (obligāti svētki)

 - 11.30 - Sv. Mise, uzupurēšanās akts Vissv. Jēzus Sirdij.        

* Par uzupurēšanās aktu Vissv. Jēzus Sirdij – pilnas atlaidas.

Šodien tiek vākti ziedojumi Rīgas Garīgā Semināra vajadzībām.


Adventa laiks - pārdomu laiks, sagatavošanās Kristus Dzimšanas svētkiem. 


 3. decembrī, Adventa I svētdiena

 - 11.30 - Sv. Mise. 

 10. un 17.decembra svētdienās

 - 11.30 - Sv. Mise. 

 8. decembrī , V.J.Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki (obligāti svētki)

 - 9.00 - Sv. Mise. 

 24. decembrī, svētdien, Ziemassvētku vigīlija

 - 17.30 – Ziemassvētku garīgās dziesmas. 

 - 18.00 – Svinīgs Ziemassvētku dievkalpojums. 

 25. decembrī Kristus Dzimšanas svētki 

 - 9.00 – Svinīgs Ziemassvētku dievkalpojums. 

 26. decembrī, sv. Stefana svētki 

 - 18.00 - Sv. Mise. 

 27. decembrī, trešdien Sv. Jāņa apustuļa un evaņģēlista svētki. Vīna un sulu svētīšana

- 9.00 - Sv. Mise. 

31. decembrī Vecā gada noslēgums

- 11.30 - Sv. Mise par labdariem, pateicības himna „Dievs, mēs tevi slavējam”- par šo dziedājumu var saņemt pilnas atlaidas vecajā gadā._________________________________________________________________________________________________________________________________________

Līksnas baznīcā: 
 Svētdienās Sv. Mise plkst. 9.00 

Īpašas svētku dienas Līksnas draudzē:  
* 1. JANVĀRĪ - Jaunais gads 
* 19. MARTĀ - Sv. Jāzepa diena 
* Vissv. Sakramenta diena 
* Vissv. Jēzus Sirds dienas ( 40 stundu atlaidas)
* 16. JŪLIJĀ (SVIN TUVĀKAJĀ SVĒTDIENĀ) - J.Marijas skapulāra diena
* AUGUSTA PIRMĀ SVĒTDIENA - Porciunkula
* 15. AUGUSTĀ - V.J.M. Debesīs uzņemšanas svētki (svin nākamajā svētdienā) 
* 24. AUGUSTS (SVIN TUVĀKAJĀ SVĒTDIENĀ) - Sv.Bartolomeja (Bērtuļa) diena 
* OKTOBRA PIRMĀ SVĒTDIENA - Sv. Rožukroņa diena 
* 8. DECEMBRĪ - Vissv. Jaunavas Marijas Ieņemšanas svētki

   

26.novembrī, Kristus Karaļa svētki (obligāti svētki)

 - 9.00 - Sv. Mise, uzupurēšanās akts Vissv. Jēzus Sirdij.       

* Par uzupurēšanās aktu Vissv. Jēzus Sirdij – pilnas atlaidas.

Šodien tiek vākti ziedojumi Rīgas Garīgā Semināra vajadzībām.


3. decembrī, Adventa I svētdiena

- 9.00 - Sv. Mise.

10. un 17.decembra svētdienās

- 9.00 - Sv. Mise.

 8. decembrī , V.J.Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki, draudzes svētki (obligāti svētki)

- 11.00 - Sv. Mise.

24. decembrī, svētdien Ziemassvētku vigīlija

- 20.30 – Ziemassvētku garīgās dziesmas.

- 21.00 – Svinīgs Ziemassvētku dievkalpojums. 

25. decembrī Kristus Dzimšanas svētki

- 11.00 – Svinīgs Ziemassvētku dievkalpojums.

27. decembrī, trešdien Sv. Jāņa apustuļa un evaņģēlista svētki. Vīna un sulu svētīšana

- 18.00 - Sv. Mise.

31.decembrī Vecā gada noslēgums

- 11.30 - Sv. Mise par labdariem, pateicības himna „Dievs, mēs tevi slavējam”- par šo dziedājumu var saņemt pilnas atlaidas vecajā gadā.

         __________________________________________________________________________________________________________________________________________                             

Nīcgales baznīcā: 

svētdienās Sv. Mise plkst. 14.00

Īpašas svētku dienas Nīcgales draudzē: 
*23. aprīlī - Sv. Jura diena 
*13. jūnijā- Sv. Antona diena 
*24. jūnijā - Sv. Jāņa Kristītāja diena 
*augusta pirmā svētdiena - V. J. Marijas Eņģeļu Karalienes diena 
*8.septembrī -V. J. Marijas Dzimšanas diena 
*Kristus Karaļa svētki 
*Svētās Ģimenes svētki 

 

26.11. - Kristus Karaļa svētki, draudzes svētki (obligāti svētki)

- 14.00 - Sv. Mise, uzupurēšanās akts Vissv. Jēzus Sirdij.        

* Par uzupurēšanās aktu Vissv. Jēzus Sirdij – pilnas atlaidas.

Šodien tiek vākti ziedojumi Rīgas Garīgā Semināra vajadzībām.

3. decembrī, Adventa I svētdiena

 - 14.00 - Sv. Mise. 

10. un 17.decembra svētdienās

- 14.00 - Sv. Mise. 

8. decembrī , V.J.Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki (obligāti svētki)

- 13.00 - Sv. Mise. 

24. decembrī, Adventa IV svētdiena

- 12.30 – Sv. Mise. Pēc  Sv. Mises Bētlemes atklāšana.

25. decembrī Kristus Dzimšanas svētki 

- 13.00 – Svinīgs Ziemassvētku dievkalpojums. 

31.decembrī Vecā gada noslēgums 

- 14.00 - Sv. Mise, pateicības himna „Dievs, mēs tevi slavējam”- par šo dziedājumu var saņemt pilnas atlaidas vecajā gadā.Madalienas baznīcā: 
svētdienās Sv. Mise plkst. 15.30

Īpašas svētku dienas Madalienas draudzē:
*Otrās Lieldienas 
*27. jūnijā Vissv. Jaunava Marija - Pastāvīgā Palīdzība
*22.jūlijā - Sv. Marijas Magdalēnas svētki (tuvākā svētdiena)
*14. septembrī - SV. Krusta Paaugstināšanas svētki (tuvākā svētdiena)
*26. decembrī - SV. Stefana svētki 
 

26.11. - Kristus Karaļa svētki (obligāti svētki)

- 15.30 - Sv. Mise, uzupurēšanās akts Vissv. Jēzus Sirdij.        

* Par uzupurēšanās aktu Vissv. Jēzus Sirdij – pilnas atlaidas.

Šodien tiek vākti ziedojumi Rīgas Garīgā Semināra vajadzībām.

3. decembrī, Adventa I svētdiena 

 - 15.30 - Sv. Mise. 

10. un 17.decembra svētdienās 

- 15.30 - Sv. Mise. 

8. decembrī , V.J.Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki (obligāti svētki)

- 19.30 - Sv. Mise. 

24. decembrī, svētdien Ziemassvētku vigīlija

- 14.00 – Ziemassvētku garīgās dziesmas. 

- 14.30 – Svinīgs Ziemassvētku dievkalpojums.

26. decembrī, sv. Stefana svētki, draudzes svētki

- 11.00 - Sv. Mise. 

31.decembrī Vecā gada noslēgums 

- 15.30 - Sv. Mise, pateicības himna „Dievs, mēs tevi slavējam”- par šo dziedājumu var saņemt pilnas atlaidas vecajā gadā.

Apmeklējumu skaits no 12.05.2014: счетчик посещений

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .