Dievkalpojumu kārtība

Līvānu baznīcā: 

 Svētdienās Sv. Mise: plkst. 9.00 un 11.30

Darba dienās Sv. Mise:  plkst. 8.00, 

otrdien un ceturtdien plkst. 8.00 un 18.00

*Ceturtdien pirms mēneša pirmās piektdienas "Svētā Stunda" plkst.17.00, Sv. Mise plkst. 18.00

*Mēneša pirmajā piektdienā Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija plkst. 9.00, Sv. Mise plkst. 10.00 


28.10. svētdien

9.00 - Sv.Mise, adorācija.

11.30. - Sv.Mise.

Novembris – dvēseļu mēnesis   

No 1. – 8. novembrim oktāva par mirušajiem  Kuri:  * Oktāvas laikā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem,   * Visu ticīgo mirušo piemiņas dienā dievbijīgi apmeklēs baznīcu un tur noskaitīs Kunga lūgšanu Tēvs mūsu... un Es ticu...– var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem! 


1.novembrī, ceturtdien, Visu Svēto diena (obligātās svinības) 

9.00 un 11.30 - Sv.Mise. Adorācija.

17.00 'Svētā Stunda'.

18.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem. 

* P.S. Šodien Vissv. Sakramenta adorācija visu dienu.

2.novembrī, piektdien, Dvēseļu diena 

9.00 un 11.30 - Sv.Mise. 

18.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem.

 3. novembrī, sestdien 

- 8.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem. 

4. novembrī, svētdien 

9.00 - Sv.Mise. Adorācija.  

11.30 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem. 

5. novembrī, pirmdien 

8.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem. 

6. novembrī, otrdien 

8.00 - Sv. Mise. 

18.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem. 

7. novembrī, trešdien 

8.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem. 

8. novembrī, ceturtdien 

8.00 - Sv. Mise. 

18.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem. 

11.un 18. novembra, svētdienās 

9.00 un 11.30 - Sv. Mise.  

25. novembrī, svētdien, Kristus Karaļa svētki. ( obligātās svinības ) 

9.00 -Sv.Mise. Adorācija.  

11.30 - Sv. Mise, Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts Visv. Jēzus Sirdij. 

* Par uzupurēšanās aktu – pilnas atlaidas.   

* Šodien tiek vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzīdām.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Līksnas, Nīcgales un Jersikas-Madelienas draudzes prāvests:  Andžejs Lapinskis 

Mob.tālr.: +371 25964842 

E-pasts: andzejsl@hotmail.com

Dievkalpojumu kārtība

Līksnas baznīcā:

 Svētdienās Sv. Mise plkst. 9.30 

Īpašas svētku dienas Līksnas draudzē:  
* 1. JANVĀRĪ - Jaunais gads 
* 19. MARTĀ - Sv. Jāzepa diena 
* Vissv. Sakramenta diena 
* Vissv. Jēzus Sirds dienas ( 40 stundu atlaidas)
* 16. JŪLIJĀ (SVIN TUVĀKAJĀ SVĒTDIENĀ) - J.Marijas skapulāra diena
* AUGUSTA PIRMĀ SVĒTDIENA - Porciunkula
* 15. AUGUSTĀ - V.J.M. Debesīs uzņemšanas svētki (svin nākamajā svētdienā) 
* 24. AUGUSTS (SVIN TUVĀKAJĀ SVĒTDIENĀ) - Sv.Bartolomeja (Bērtuļa) diena 
* OKTOBRA PIRMĀ SVĒTDIENA - Sv. Rožukroņa diena 
* 8. DECEMBRĪ - Vissv. Jaunavas Marijas Ieņemšanas svētki

   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________                             

Nīcgales baznīcā:

svētdienās Sv. Mise plkst. 12.00

Īpašas svētku dienas Nīcgales draudzē: 
*23. aprīlī - Sv. Jura diena 
*13. jūnijā- Sv. Antona diena 
*24. jūnijā - Sv. Jāņa Kristītāja diena 
*augusta pirmā svētdiena - V. J. Marijas Eņģeļu Karalienes diena 
*8.septembrī -V. J. Marijas Dzimšanas diena 
*Kristus Karaļa svētki 
*Svētās Ģimenes svētki 


Madalienas baznīcā: 

svētdienās Sv. Mise plkst. 14.00

Īpašas svētku dienas Madalienas draudzē:
*Otrās Lieldienas 
*27. jūnijā Vissv. Jaunava Marija - Pastāvīgā Palīdzība
*22.jūlijā - Sv. Marijas Magdalēnas svētki (tuvākā svētdiena)
*14. septembrī - SV. Krusta Paaugstināšanas svētki (tuvākā svētdiena)
*26. decembrī - SV. Stefana svētki 
 
Apmeklējumu skaits no 12.05.2014: счетчик посещений

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .