Dievkalpojumu kārtība

Līvānu baznīcā: 

Svētku dienas

 1. janvāris - Vissvētākās Jaunavas Marijas - Dieva Mātes - svētki, obligātas svinības, 6. janvāris - Kunga parādīšanās svētki jeb Triju Ķēniņu diena, obligātas svinības, 2. februāris - Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena, Pelnu trešdiena - Lielā gavēņa sākums, 19. marts - Sv. Jāzepa svētki, obligātas svinības, 25. marts - Kunga pasludināšana, Kunga debeskāpšanas svētki, obligātas svinības, Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki, obligātas svinības, 24. jūnijs - Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana, Vissvētākās Jēzus Sirds svētki, 29. jūnijs - Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki, obligātas svinības, 6. augusts  - Kunga Pārveidošanās svētki,  15. augusts - Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, obligātas svinības, 8. septembris  - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana 1. novembris - Visu svēto diena, obligātas svinības 2. novembris - Visu ticīgo mirušo piemiņas diena, 8. decembris - Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana, obligātas svinības Svētās Ģimenes svētki.

 Svētdienās Sv. Mise: plkst. 9.00 un 11.30

Svētku dienās Sv.Mise: plkst. 10.00 un 18.00

Darba dienās Sv. Mise:  plkst. 8.00

Piektdienās Sv. Mise: plkst. 8.00 un 18.00

*Ceturtdien pirms mēneša pirmās piektdienas "Svētā Stunda" plkst.17.00, Sv. Mise plkst. 18.00

*Mēneša pirmajā piektdienā Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija plkst. 9.00, Sv. Mise plkst. 10.00 29. augustā, svētdien

9.00 - Sv.Mise, Adorācija. 11.30 - Sv. Mise.

* Jaunajam mācību gadam tiks dota svētība skolēniem, studentiem, pasniedzējiem un bērnu vecākiem.

2. septembrī, ceturtdien 

17.00 – "Svētā Stunda" 

18.00 - Sv. Mise 

3. septembrī, mēneša I piektdiena

9.00 - Adorācija 

10.00 un 18.00 - Sv. Mise 

5. septembrī, svētdien, mēneša I svētdiena

9.00 - Sv. Mise, adorācija 

11.30 - Sv. Mise. Jēzus Sirds litānija 

8. septembrī, trešdien, Vissv. J. Marijas dzimšanas svētki

9.00 - Adorācija 

10.00 un 18.00 - Sv. Mise 

12., 19. un 26. septembra, svētdienās

9.00 Sv. Mise, adorācija 

11.30 - Sv. Mise 

28. septembrī, Sv. Erceņģeļa Miķeļa draudzes svētku sākums

17.00 - Adorācija. 

18.00 - Sv. Mise 

29. septembrī, trešdien, Sv. Erceņģeļa Miķeļa draudzes svētki

9.00 - Adorācija 

10.00 un 18.00 - Sv. Mise. 

30 septembrī, ceturtdien

17.00 – "Svētā Stunda" 

18.00 - Sv. Mise

Dieva Vārds katrai dienai


_____________________________________________________________________________________________________

Līksnas, Nīcgales un Jersikas-Madelienas draudzes prāvests  - Jānis Kolns

Mob.tālr. : +371 29331054
E-pasts: cum@inbox.lv

https://liksnasbaznica.lv