Dievkalpojumu kārtība

Līvānu baznīcā: 

Svētku dienas

 1. janvāris - Vissvētākās Jaunavas Marijas - Dieva Mātes - svētki, obligātas svinības, 6. janvāris - Kunga parādīšanās svētki jeb Triju Ķēniņu diena, obligātas svinības, 2. februāris - Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena, Pelnu trešdiena - Lielā gavēņa sākums, 19. marts - Sv. Jāzepa svētki, obligātas svinības, 25. marts - Kunga pasludināšana, Kunga debeskāpšanas svētki, obligātas svinības, Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki, obligātas svinības, 24. jūnijs - Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana, Vissvētākās Jēzus Sirds svētki, 29. jūnijs - Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki, obligātas svinības, 6. augusts  - Kunga pārveidošanās svētki,  15. augusts - Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, obligātas svinības, 8. septembris  - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana 1. novembris - Visu svēto diena, obligātas svinības 2. novembris - Visu ticīgo mirušo piemiņas diena, 8. decembris - Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana, obligātas svinības Svētās Ģimenes svētki.

 Svētdienās Sv. Mise: plkst. 9.00 un 11.30

Svētku dienās Sv.Mise: plkst. 10.00 un 18.00

Darba dienās Sv. Mise:  plkst. 8.00

Piektdienās Sv. Mise: plkst. 8.00 un 18.00

*Ceturtdien pirms mēneša pirmās piektdienas "Svētā Stunda" plkst.17.00, Sv. Mise plkst. 18.00

*Mēneša pirmajā piektdienā Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija plkst. 9.00, Sv. Mise plkst. 10.0025. oktobrī svētdien9.00 Sv. Mise, adorācija 11.30 - Sv. Mise 

 Novembris – dvēseļu mēnesis 

 No 1. – 8. novembrim oktāva par mirušajiem. 

Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem, ja: 

* Oktāvas laikā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem, 

* Visu ticīgo mirušo piemiņas dienā dievbijīgi apmeklēs baznīcu un tur noskaitīs Kunga lūgšanu Tēvs mūsu… un Es ticu...

Vatikāns izdod dekrētu par atlaidām Covid-19 laikā 

Aizlūgums par mirušajiem: 

7. novembrī - Gercānu kapos ar Sv. Misi plkst. 12:00 

8. novembrī - Līvānu draudzes kapos ar Sv. Misi plkst. 12:00 

1.novembrī, svētdien, Visu Svēto diena - obligātās svinības 

- 9.00 - Sv. Mise. Adorācija. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts Vissv. Jēzus Sirdij

- 11.30 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem 

2.novembrī, pirmdien, Dvēseļu diena

- 10.00 - Sv. Mise 

- 18.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem 

3. novembrī, otrdien

- 8.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem 

4. novembrī, trešdien 

- 8.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem 

5. novembrī, ceturtdien 

- 8.00 - Sv. Mise 

- 17.00 – "Svētā Stunda"

- 18.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem 

6. novembrī, piektdien 

- 9.00 - Adorācija 

- 10.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem  

- 18.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem 

7. novembrī, sestdien 

- 8.00 - Sv. Mise. Aizlūgums par mirušajiem

- 12.00 - Sv. Mise Gercānu kapos

8. novembrī, svētdien 

- 9.00 - Sv.Mise. Aizlūgums par mirušajiem 

- 12:00 - Sv. Mise Līvānu draudzes kapos

15. novembrī, svētdien

- 9.00 - Sv. Mise 

- 11.30 - Sv. Mise

22. novembrī, svētdien, Kristus Karaļa svētki - obligātās svinības

- 9.00 -Sv. Mise. Adorācija

- 11.30 - Sv. Mise, Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts Vissv. Jēzus Sirdij 

* Par uzupurēšanās aktu – pilnas atlaidas

* Šodien tiek vākti ziedojumi Starpdiecēžu Garīgā semināra vajadzībām_____________________________________________________________________________________________________

Līksnas, Nīcgales un Jersikas-Madelienas draudzes prāvests  - Jānis Kolns

Mob.tālr. : +371 29331054
E-pasts: cum@inbox.lvApmeklējumu skaits:

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .