Dievkalpojumu kārtība

Līvānu baznīcā: 

Svētku dienas

 1. janvāris - Vissvētākās Jaunavas Marijas - Dieva Mātes - svētki, obligātas svinības, 6. janvāris - Kunga parādīšanās svētki jeb Triju Ķēniņu diena, obligātas svinības, 2. februāris - Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena, Pelnu trešdiena - Lielā gavēņa sākums, 19. marts - Sv. Jāzepa svētki, obligātas svinības, 25. marts - Kunga pasludināšana, Kunga debeskāpšanas svētki, obligātas svinības, Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki, obligātas svinības, 24. jūnijs - Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana, Vissvētākās Jēzus Sirds svētki, 29. jūnijs - Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki, obligātas svinības, 6. augusts  - Kunga Pārveidošanās svētki,  15. augusts - Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, obligātas svinības, 8. septembris  - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana 1. novembris - Visu svēto diena, obligātas svinības 2. novembris - Visu ticīgo mirušo piemiņas diena, 8. decembris - Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana, obligātas svinības Svētās Ģimenes svētki.

 Svētdienās Sv. Mise: plkst. 9.00 un 11.30

Svētku dienās Sv.Mise: plkst. 10.00 un 18.00

Darba dienās Sv. Mise:  plkst. 8.00

Piektdienās Sv. Mise: plkst. 8.00 un 18.00

*Ceturtdien pirms mēneša pirmās piektdienas "Svētā Stunda" plkst.17.00, Sv. Mise plkst. 18.00

*Mēneša pirmajā piektdienā Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija plkst. 9.00, Sv. Mise plkst. 10.00 


Kas jāievēro baznīcās pēc mājsēdes beigām? Spied šeit! 

Latvijas Bīskapu konferences paziņojums par atlaidu iemantošanu mirušajiem. spied šeit! 


Baznīca ir atvērta apmeklētājiem, ievērojot zemāk minētās piesardzības prasības! 

*Baznīca individuālai lūgšanai pieejama visiem, izņemot dievkalpojumu laiku. 

*Baznīcā vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 50 cilvēki, nodrošinot 15 m2 telpas platības katrai personai. 

*Sv. Misē var ņemt dalību tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu. 

*Apmeklējot baznīcu, obligāti pareizi jālieto sejas maska un jādezinficē rokas. 

*Jāievēro vismaz 2 metru distance, 15 m2 telpas platības katrai personai.

 Neatkarīgi no tā, vai ir sertifikāts vai nav, priesteris ir pieejams individuālām grēksūdzēm, Komūnijas pieņemšanai baznīcā un Slimnieku sakramenta dalīšanai. 

 Tel. 26493629 pr. Jānis


Visu adventa laiku ir iespēja saņemt OBLĀTES Jūsu Ziemassvētku vigīlijas mielastam.


Dievkalpojumu kārtība 


28. novembrī, Adventa I svētdiena
9.00 - Sv. Mise. Adorācija. 
11.30 - Sv. Mise. 
2. decembrī, ceturtdien 17.00 – "Svētā Stunda". 
18.00 - Sv. Mise. 
3. decembrī, mēneša I piektdiena 
9.00 - Adorācija. 
10.00 - Sv. Mise. 
18.00 - Sv. Mise. 
4. decembrī, sestdien 
8.00 - Rorātu Sv. Mise. 
5. decembrī, Adventa II svētdiena 
9.00 - Sv. Mise. Adorācija. 
11.30 - Sv. Mise. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts Vissv. Jēzus Sirdij. 
8. decembrī, V. J. Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki
9.00 - Adorācija. 
10.00 - Sv. Mise.  
18.00 - Sv. Mise. 
11. decembrī, sestdien
8.00 - Rorātu Sv. Mise. 
12. decembrī, Adventa III svētdiena
9.00 - Sv. Mise. Adorācija.  
11.30 - Sv. Mise. 
19. decembrī, Adventa IV svētdiena
9.00 - Sv. Mise. Adorācija. 
11.30 - Sv. Mise.

* Sv. Misē var ņemt dalību tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu!Tā kā Baznīca tiek uzturēta pateicoties ziedojumiem, ja Jums ir iespēja, 
lūdzu atbalstiet draudzes baznīcu ar savu ziedojumu!
Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes ziedojumu konts: 
 Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze Reģ. Nr.90000504985
 Citadeles bankas kods PARX LV 22 Konta Nr. LV06PARX0012702560001 

 Paldies par ziedojumiem!
 Lai Dievs Jūs svētī!


Dieva Vārds katrai dienai


_____________________________________________________________________________________________________

Līksnas, Nīcgales un Jersikas-Madelienas draudzes prāvests  - Jānis Kolns

Mob.tālr. : +371 29331054
E-pasts: cum@inbox.lv

https://liksnasbaznica.lv