Dievkalpojumu kārtība

Līvānu baznīcā: 

Svētku dienas

 1. janvāris - Vissvētākās Jaunavas Marijas - Dieva Mātes - svētki, obligātas svinības, 6. janvāris - Kunga parādīšanās svētki jeb Triju Ķēniņu diena, obligātas svinības, 2. februāris - Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena, Pelnu trešdiena - Lielā gavēņa sākums, 19. marts - Sv. Jāzepa svētki, obligātas svinības, 25. marts - Kunga pasludināšana, Kunga debeskāpšanas svētki, obligātas svinības, Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki, obligātas svinības, 24. jūnijs - Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana, Vissvētākās Jēzus Sirds svētki, 29. jūnijs - Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki, obligātas svinības, 6. augusts  - Kunga pārveidošanās svētki,  15. augusts - Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, obligātas svinības, 8. septembris  - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana 1. novembris - Visu svēto diena, obligātas svinības 2. novembris - Visu ticīgo mirušo piemiņas diena, 8. decembris - Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana, obligātas svinības Svētās Ģimenes svētki.

 Svētdienās Sv. Mise: plkst. 9.00 un 11.30

Svētku dienās Sv.Mise: plkst. 10.00 un 18.00

Darba dienās Sv. Mise:  plkst. 8.00

Piektdienās Sv. Mise: plkst. 8.00 un 18.00

*Ceturtdien pirms mēneša pirmās piektdienas "Svētā Stunda" plkst.17.00, Sv. Mise plkst. 18.00

*Mēneša pirmajā piektdienā Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija plkst. 9.00, Sv. Mise plkst. 10.00


Baznīcā obligāti!

 Mūsu dievnamā vienlaicīgi var atrasties līdz 84 cilvēkiem!28. februārī svētdien

9.00 - Sv. Mise, “Rūgtās sāpes”. 

10.00 Krustaceļš. 

11.30 Sv. Mise. 

4. martā, ceturtdien

8.00 - Sv. Mise. 

17.00 - ''Svētā Stunda''. 

18.00 - Sv. Mise. 

5. martā, I mēneša piektdiena

9.00 - Adorācija. 

10.00 - Sv. Mise. 

17.00 - Krustaceļš. 

18.00 - Sv. Mise. 

 7., 14. un 21. marta Gavēņa svētdienās

9.00 - Sv. Mise, Rūgtās sāpes. 

10.00 - Krustaceļš. 

11.30 - Sv. Mise. 

19. martā, Sv. Jāzepa svētki, obligātas svinības

9.00 - Adorācija. 

10.00 - Sv. Mise, Sv. Jāzepa litānija.

17.00 - Krustaceļš. 

18.00 - Sv. Mise. 

25.martā, Kunga Pasludināšanas svētki

10.00 - Sv. Mise. 

18.00 - Sv. Mise. 

28. martā, Palmu jeb Pūpolu svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Rūgtās sāpes. 

10.00 - Krustaceļš. 

11.30 - Pūpolu svētīšana. Sv. Mise. 

*Pūpolu svētdienā kolekte tiek vākta Rīgas Garīgajam semināram 

* Par piektdienās noskaitītu lūgšanu „Krustā Sistā Pestītāja priekšā ” pēc sv. Komūnijas var saņemt pilnas atlaidas.Dieva Vārds katrai dienai


_____________________________________________________________________________________________________

Līksnas, Nīcgales un Jersikas-Madelienas draudzes prāvests  - Jānis Kolns

Mob.tālr. : +371 29331054
E-pasts: cum@inbox.lv


 .