Kapusvētku dievkalpojumi 2023     


Aizlūgums par mirušajiem:

4. novembrī - Gercānu kapos Sv. Mise - plkst. 12:00

5. novembrī - Līvānu draudzes kapos Sv. Mise - plkst. 12:00 

Līvānu pilsētas kapos aizlūgums par mirušajiem - plkst. 15:00


 KAPUSVĒTKI LĪVĀNU SV. MIĶEĻA ERCEŅĢEĻA ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ:    

          3. jūnijs ------- Skrūzmaņu kapos plkst. 11:00
                                    Mežancānu kapos plkst. 12:00
         17. jūnijs ----- Mucenieku kapos plkst. 11:00
                                       Muktupāvelu kapos plkst. 12:00
  18. jūnijs ------ Saliešu kapos plkst. 14:00
                              Gruguļu kapos plkst. 15:00
  15. jūlijs ------ Veceļu kapos plkst. 11:00
                           Gaiņu kapos plkst. 12:00
        23. jūlijs ------ Mālkalna kapos plkst. 14:00
                                                   Gercānu kapos ar Sv. Misi plkst. 15:00
          29. jūlijs ------ Upenieku kapos plkst. 11:00
                                 Škaparu kapos plkst. 12:00
                         30. jūlijs ------ Sv. Mise. plkst. 11:30. Līvānu baznīcā
                                             Līvānu pilsētas kapos plkst. 13:00
                                                6.augusts --- Līvānu draudzes kapos ar Svēto Misi plkst. 12:00
       19. augusts - Ļovānu kapos plkst. 11:00
                                 Veiguru kapos plkst. 12:00
            20. augusts - Iesalnieku kapos plkst. 13:00