Video tiešraides no


*Ludzas Romas Katoļu Draudzes,
*AGLONAS BAZILIKAS,
*Zilupes Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas, 
*Raipoles sv. Jāņa Kristītāja baznīcas,
*Liepājas sv. Jāzepa katedrāles,
*Lielvārdes Sv. Krusta Paaugstināšanas Romas katoļu baznīcas,
*Valmieras Romas katoļu baznīcas,
*Siguldas katoļu draudzes,
*Cēsu Kristus Karaļa draudzes,
*RĪGAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ROMAS KATOĻU DRAUDZES,
*Daugavpils Jēzus Sirds draudzes: Pirmdienās, otrdienās (PL, sprediķis RU), trešdienās, ceturtdienās (PL, sprediķis RU) un sestdienās plkst. 18.30. Svētdienās plkst. 12.00 un 15.00 RU,  
*Rīgas Kristus Karaļa draudzes,
*Jelgavas katedrāles,
*Saldus katoļu draudzes: plkst. 11.00,
*Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes,
*Ventspils sv. Krusta Romas katoļu draudzes: plkst.  9.00 (PL) un 11.00 (LV).
*pr. Ingmārs Zvirgzdiņš - "Evaņģēlijs uz krēsliņa".
* Radio Marija Latvija.

*Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles,


Radio tiešraides:
*Radio Marija Latvija,
*Latgales radio vai šeit.


Tā kā Baznīca tiek uzturēta pateicoties ziedojumiem, ja Jums ir iespēja, 

lūdzu atbalstiet draudzes baznīcu ar savu ziedojumu!

Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes ziedojumu konts: 

 Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze Reģ. Nr.90000504985

 Citadeles bankas kods PARX LV 22 Konta Nr. LV06PARX0012702560001 

***

 Paldies par ziedojumiem!

 Lai Dievs Jūs svētī!