Dievkalpojumu kārtība
Līvānu baznīcā: 

Svētku dienas

 1. janvāris - Vissvētākās Jaunavas Marijas - Dieva Mātes - svētki, obligātas svinības6. janvāris - Kunga parādīšanās svētki jeb Triju Ķēniņu diena, obligātas svinības2. februāris - Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena; 11.februāris - Lurdas Dievmātes piemiņas diena (Vispasaules slimnieku diena); Pelnu trešdiena - Lielā gavēņa sākums; 19. marts - Sv. Jāzepa svētki, obligātas svinības25. marts - Kunga pasludināšana; 23. aprīlis - Svētā Jura dienaKunga debeskāpšanas svētki, obligātas svinībasKristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki, obligātas svinības24. jūnijs - Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana; Vissvētākās Jēzus Sirds svētki; 29. jūnijs - Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki, obligātas svinības6. augusts  - Kunga Pārveidošanās svētki;  15. augusts - Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, obligātas svinības8. septembris  - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana; 29.septembrisSv. Erceņģeļa Miķeļa svētki; 1. novembris - Visu svēto diena, obligātas svinības2. novembris - Visu ticīgo mirušo piemiņas diena; 8. decembris - Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana, obligātas svinības;  Svētās Ģimenes svētki; 25. decembris - Kristus dzimšanas svētki, obligātas svinības.

 Svētdienās Sv. Mise: plkst. 9.00 un 11.30
Svētku dienās, ja iekrīt darbdienā Sv.Mise: plkst. 10.00 un 18.00
Darba dienās Sv. Mise:  plkst. 8.00
Piektdienās Sv. Mise: plkst. 8.00 un 18.00
*Ceturtdien pirms mēneša pirmās piektdienas "Svētā Stunda" plkst. 17.00,

 Sv. Mise plkst.  18.00

*Mēneša pirmajā piektdienā Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija plkst. 9.00, 

Sv. Mise plkst. 10.00 un 18.00


1. februārī, ceturtdiena
17.00 - "Svētā Stunda". 18.00 - Sv. Mise.
2. februārī, mēneša I piektdiena, Kunga Prezentācijas svētki
9.00-Adorācija. 10.00 - Sv. Mise, sveču svētīšana.
18.00 - Sv. Mise. sveču svētīšana.
3. februārī, Sv. Blazija piemiņas diena
8.00 - Sv. Mise, svētība pret kakla slimībām.
4. februārī, mēneša I svētdiena
9.00 - Sv. Mise. Adorācija.
11.30 -Sv. Mise, Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts.
5. februārī, Sv. Agates piemiņas diena
8.00 - Sv. Mise, maizes, sāls un ūdens svētīšana.
11. februārī, svētdiena, Vispasaules Slimnieku diena
9.00 - Sv. Mise, svētība slimniekiem. Adorācija.
11.30 -Sv. Mise, svētība slimniekiem.
14. februārī, Pelnu trešdiena
9.00 Krustaceļš. 10.00 un 18.00 - Sv. Mise.
* Šodien jāievēro stingrais gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.
16. februārī, piektdiena
8.00 - Sv. Mise. 17.00 -''Krustaceļš'' 18.00 - Sv. Mise.
18. februārī, Lielā Gavēņa I svētdiena
9.00 - Sv. Mise. ''Svētais Dievs'', ''Krustaceļš'', ''Rūgtās sāpes''.
11.30 -Sv. Mise.
23. februārī, piektdiena
8.00 - Sv. Mise. 17.00 -''Krustaceļš'' 18.00 - Sv. Mise.
25. februārī, Lielā Gavēņa II svētdiena
9.00 – Sv. Mise, ''Svētais Dievs'', ''Krustaceļš'', ''Rūgtās sāpes''.
11.30 - Sv. Mise.


Tā kā Baznīca tiek uzturēta pateicoties ziedojumiem, ja Jums ir iespēja, 
lūdzu atbalstiet draudzes baznīcu ar savu ziedojumu!
Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes ziedojumu konts: 
 Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze Reģ. Nr.90000504985
 Citadeles bankas kods PARX LV 22 Konta Nr. LV06PARX0012702560001 


 Paldies par ziedojumiem!
 Lai Dievs Jūs svētī!


Dieva Vārds katrai dienai