Dievkalpojumu kārtība
Līvānu baznīcā: 

Svētku dienas

 1. janvāris - Vissvētākās Jaunavas Marijas - Dieva Mātes - svētki, obligātas svinības6. janvāris - Kunga parādīšanās svētki jeb Triju Ķēniņu diena, obligātas svinības2. februāris - Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena; 11.februāris - Lurdas Dievmātes piemiņas diena (Vispasaules slimnieku diena); Pelnu trešdiena - Lielā gavēņa sākums; 19. marts - Sv. Jāzepa svētki, obligātas svinības25. marts - Kunga pasludināšana; 23. aprīlis - Svētā Jura dienaKunga debeskāpšanas svētki, obligātas svinībasKristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki, obligātas svinības24. jūnijs - Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana; Vissvētākās Jēzus Sirds svētki; 29. jūnijs - Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki, obligātas svinības6. augusts  - Kunga Pārveidošanās svētki;  15. augusts - Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, obligātas svinības8. septembris  - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana; 29.septembrisSv. Erceņģeļa Miķeļa svētki; 1. novembris - Visu svēto diena, obligātas svinības2. novembris - Visu ticīgo mirušo piemiņas diena; 8. decembris - Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana, obligātas svinības;  Svētās Ģimenes svētki; 25. decembris - Kristus dzimšanas svētki, obligātas svinības.

 Svētdienās Sv. Mise: plkst. 9.00 un 11.30
Svētku dienās, ja iekrīt darbdienā Sv.Mise: plkst. 10.00 un 18.00
Darba dienās Sv. Mise:  plkst. 8.00
Piektdienās Sv. Mise: plkst. 8.00 un 18.00
*Ceturtdien pirms mēneša pirmās piektdienas "Svētā Stunda" plkst. 17.00,

 Sv. Mise plkst.  18.00

*Mēneša pirmajā piektdienā Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija plkst. 9.00, 

Sv. Mise plkst. 10.00 un 18.00

17. un 24. septembra, svētdienās
9.00 - Sv. Mise, adorācija.
11.30 - Sv. Mise.
29. septembrī, piektdien, Sv. Erceņģeļa Miķeļa draudzes svētki
9.00 - Adorācija.
10.00 un 18.00 - Sv. Mise.
30. septembrī, sestdien
9.00 - Adorācija.
10.00 - Sv. Mise.
1. oktobrī, svētdien, draudzes svētku noslēgums
9.00 - Sv. Mise, adorācija. Jēzus Sirds litānija.
11.30 - Sv. Mise, Euharistiskā procesija.


Tā kā Baznīca tiek uzturēta pateicoties ziedojumiem, ja Jums ir iespēja, 
lūdzu atbalstiet draudzes baznīcu ar savu ziedojumu!
Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes ziedojumu konts: 
 Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze Reģ. Nr.90000504985
 Citadeles bankas kods PARX LV 22 Konta Nr. LV06PARX0012702560001 


 Paldies par ziedojumiem!
 Lai Dievs Jūs svētī!


Dieva Vārds katrai dienai