Dievkalpojumu kārtība
Līvānu baznīcā: 

Svētku dienas

 1. janvāris - Vissvētākās Jaunavas Marijas - Dieva Mātes - svētki, obligātas svinības6. janvāris - Kunga parādīšanās svētki jeb Triju Ķēniņu diena, obligātas svinības2. februāris - Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena; 11.februāris - Lurdas Dievmātes piemiņas diena (Vispasaules slimnieku diena); Pelnu trešdiena - Lielā gavēņa sākums; 19. marts - Sv. Jāzepa svētki, obligātas svinības25. marts - Kunga pasludināšana; 23. aprīlis - Svētā Jura dienaKunga debeskāpšanas svētki, obligātas svinībasKristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki, obligātas svinības24. jūnijs - Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana; Vissvētākās Jēzus Sirds svētki; 29. jūnijs - Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki, obligātas svinības6. augusts  - Kunga Pārveidošanās svētki;  15. augusts - Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, obligātas svinības8. septembris  - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana; 29.septembrisSv. Erceņģeļa Miķeļa svētki; 1. novembris - Visu svēto diena, obligātas svinības2. novembris - Visu ticīgo mirušo piemiņas diena; 8. decembris - Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana, obligātas svinības;  Svētās Ģimenes svētki; 25. decembris - Kristus dzimšanas svētki, obligātas svinības.

 Svētdienās Sv. Mise: plkst. 9.00 un 11.30
Svētku dienās, ja iekrīt darbdienā Sv.Mise: plkst. 10.00 un 18.00
Darba dienās Sv. Mise:  plkst. 8.00
Piektdienās Sv. Mise: plkst. 8.00 un 18.00
*Ceturtdien pirms mēneša pirmās piektdienas "Svētā Stunda" plkst. 17.00,

 Sv. Mise plkst.  18.00

*Mēneša pirmajā piektdienā Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija plkst. 9.00, 

Sv. Mise plkst. 10.00 un 18.00


4. jūlijā, ceturtdien
17.00 - ''Svētā Stunda''.    
18.00 - Sv. Mise.
5. jūlijā, I mēneša piektdiena
9.00 - Adorācija.  
10.00 - Sv. Mise, Jēzus Sirds litānija.
18.00 – Sv. Mise.
6. jūlijā sestdien  
11:00 -Veceļu kapos.    
12:00 - Gaiņu kapos.
7. jūlijā, svētdien
9.00 - Sv. Mise, Adorācija.   
11.30 - Sv. Mise, Jēzus Sirds litānija.
13. jūlijā sestdien
11:00 - Mālkalna kapos.                
12:00 - Gercānu kapos ar Sv. Misi.
14. jūlijā, svētdien
9.00 - Sv. Mise, Adorācija.     
11.30 - Sv. Mise.
18. jūlijā ceturtdien   
8.00 - Sv. Mise.
18:00 - Ekumeniskais dievkalpojums.
21. jūlijā, svētdien
9.00 - Sv. Mise, Adorācija.    
11.30 – Sv. Mise.
27. jūlijs sestdien
11:00 - Upenieku kapos.     
12.00 - Škaparu kapos.
28. jūlijā, svētdien
9.00 - Sv. Mise, Adorācija.      
11.30 – Sv. Mise.


NODARBIBAS.jpg


Tā kā Baznīca tiek uzturēta pateicoties ziedojumiem, ja Jums ir iespēja, 
lūdzu atbalstiet draudzes baznīcu ar savu ziedojumu!
Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes ziedojumu konts: 
 Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze Reģ. Nr.90000504985
 Citadeles bankas kods PARX LV 22 Konta Nr. LV06PARX0012702560001 


 Paldies par ziedojumiem!
 Lai Dievs Jūs svētī!


Dieva Vārds katrai dienaiIzveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk