Dievkalpojumu kārtība
Līvānu baznīcā: 

Svētku dienas

 1. janvāris - Vissvētākās Jaunavas Marijas - Dieva Mātes - svētki, obligātas svinības, 6. janvāris - Kunga parādīšanās svētki jeb Triju Ķēniņu diena, obligātas svinības, 2. februāris - Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena, Pelnu trešdiena - Lielā gavēņa sākums, 19. marts - Sv. Jāzepa svētki, obligātas svinības, 25. marts - Kunga pasludināšana, Kunga debeskāpšanas svētki, obligātas svinības, Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki, obligātas svinības, 24. jūnijs - Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana, Vissvētākās Jēzus Sirds svētki, 29. jūnijs - Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki, obligātas svinības, 6. augusts  - Kunga Pārveidošanās svētki,  15. augusts - Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, obligātas svinības, 8. septembris  - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, 29.septembrisSv. Erceņģeļa Miķeļa svētki, 1. novembris - Visu svēto diena, obligātas svinības 2. novembris - Visu ticīgo mirušo piemiņas diena, 8. decembris - Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana, obligātas svinības Svētās Ģimenes svētki.

 Svētdienās Sv. Mise: plkst. 9.00 un 11.30
Svētku dienās Sv.Mise: plkst. 10.00 un 18.00
Darba dienās Sv. Mise:  plkst. 8.00
Piektdienās Sv. Mise: plkst. 8.00 un 18.00
*Ceturtdien pirms mēneša pirmās piektdienas "Svētā Stunda" plkst.17.00,

 Sv. Mise plkst. 18.00

*Mēneša pirmajā piektdienā Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija plkst. 9.00, 

Sv. Mise plkst. 10.00 un 18.00


Dievkalpojumu kārtība 

2. oktobrī, Sv. Erceņģeļa Miķeļa draudzes svētku noslēgums

9.00 - Sv. Mise, adorācija, Rožukronis, Jēzus Sirds litānija.

11.30 - Sv. Mise, Euharistiskā procesija.

6. oktobrī, ceturtdien
16.00 - Rožukronis.
17.00 - "Svētā Stunda".
18.00 - Sv. Mise.

7. oktobrī, mēneša I piektdiena
9.00 - Adorācija, Rožukronis.
10.00 - Sv. Mise.
18.00 - Sv. Mise.

9.,16., 23 un 30. oktobra svētdienās
9.00 - Sv. Mise, adorācija, Rožukronis.
11.30 - Sv. Mise.Tā kā Baznīca tiek uzturēta pateicoties ziedojumiem, ja Jums ir iespēja, 
lūdzu atbalstiet draudzes baznīcu ar savu ziedojumu!
Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes ziedojumu konts: 
 Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze Reģ. Nr.90000504985
 Citadeles bankas kods PARX LV 22 Konta Nr. LV06PARX0012702560001 

 Paldies par ziedojumiem!
 Lai Dievs Jūs svētī!


Dieva Vārds katrai dienai